Zvone Kovač

Lokovica 142/d, Šoštanj
Pokopališče Podkraj ob 11.00 uri (vežica 4). Krsta pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 9.00 ure dalje. Pogreb bo v družinskem krogu.
Žalujoči:
Vsi njegovi
LinkedIn
Share