Janez Venta

Šmartinske Cirkovce 17, Velenje
Pokopališče Podkraj ob 15.00 uri (vežica 4). Krsta pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 13.00 ure dalje. Svojci hvaležno odklanjajo sveče in cvetje.
Žalujoči:
Vsi njegovi
LinkedIn
Share