Bojan Apatič

Kajuhova cesta 3, Šoštanj
Pokopališče Podkraj ob 15.00 uri (vežica 3). Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 13.00 ure dalje. Svojci hvaležno odklanjajo sveče.
Žalujoči:
Vsi njegovi
LinkedIn
Share