Anton Javoršek

Ravne 95/c, Šoštanj
Pokopališče Podkraj ob 14.00 uri (vežica 3). Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 12.00 ure dalje. Svojci hvaležno odklanjajo sveče in cvetje.
Žalujoči:
Vsi njegovi
LinkedIn
Share