Velenje pridobilo najsodobnejši dom za varstvo odraslih

V petek, 12. aprila, ob 14. uri bodo v prenovljenem Domu za varstvo odraslih Velenje pripravili slovesnost ob odprtju. Goste bodo poleg župana Mestne občine Velenje Petra Dermola in direktorice Doma za varstvo odraslih Velenje Violete Potočnik Krajnc nagovorili tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, varuh človekovih pravic Peter Svetina in sekretar Skupnosti socialnih zavodov Denis Sahernik. Mestna občina Velenje je rekonstrukcijo Doma za varstvo odraslih Velenje podprla tako, da smo plačali komunalni prispevek (v višini 118.561 evrov), dali smo služnostne pravice, sofinancirali DGD in PZI dokumentacijo (v višini 40 tisoč evrov), financirali službe za koordinacijo projekta (v višini 42.951 evrov) in sofinancirali smo 15 terapevtskih počivalnikov za enote novega doma (v višini 13 tisoč evrov).

Število stanovalcev Dom za varstvo odraslih tudi v prenovljenem domu ostaja enako, in sicer 190 oseb. Dom za varstvo odraslih Velenje poleg institucionalnega varstva starejših za Mestno občino Velenje izvaja storitev socialne oskrbe na domu, socialni program in program varovanja v oskrbovanih stanovanjih na Jenkovi in Žarovi ter pripravo toplega obroka za socialno šibke občane.

Poleg zdravstvene nege in oskrbe v domu organizirajo družabne prireditve, srečanja, izlete, piknike. Stanovalce vključujejo v načrtovanje in oblikovanje strukture dneva, pri čemer upoštevajo njihove aktivnosti in interese. Izvajajo različne aktivnosti za stanovalce in dnevno varstvo. Aktivnosti za stanovalce Izvajajo družabne igre, bralne urice, tombolo, različne prireditve, sveto mašo, plesne, pevske in glasbene urice, sprehode … Dnevno varstvo Starejšim od 65 let, ki še ne potrebujejo celodnevne institucionalne oskrbe, omogočajo varstvo med 6.30 in 16.30.

Mestna občina Velenje je usmerjena v aktivno staranje, kar pomeni, da ostanejo občani v tretjem življenjskem obdobju delovno in družbeno aktivni ter živijo kar se da zdravo in zadovoljno življenje. Leta 2012 smo podpisali Dublinsko deklaracijo, s katero je Mestna občina Velenje uradno podprla delovanje Svetovne zdravstvene organizacije na področju starosti prijaznih okolij. Bistvo starosti prijaznih mest ali občin je v aktivni vključenosti starejših in v zavezi lokalnih oblasti, da bodo razvijale, uvajale in nadzorovale programske aktivnosti, s katerimi se razvijajo okolja, v katerih se stališča starejših spoštujejo in kjer vse generacije sodelujejo med seboj.
Mestna občina Velenje je vključena v slovensko in svetovno mrežo Starosti prijaznih mest in občin.

Delite ta članek: