Velenje na pomembno mesto v evropskem prostoru

Politični dialog premogovnih regij postavlja Velenje na pomembno mesto v evropskem prostoru – SZJ Mestne občine Velenje

Na povabilo župana Mestne občine Velenje Petra Dermola ter ministra za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije dr. Aleksandra Jevška gostimo v Velenju 5. Letni politični dialog premogovnih regij znotraj EU v prehodu, ki ga v sklopu Pobude za premogovne regije v prehodu organizira Evropska komisija.

Premogovne regije želimo z različnimi skupnimi aktivnostmi spodbuditi razpravo in sodelovanje med ključnimi deležniki, da bi EU podprla prizadevanja regij v boju za pravičen in trajnosten prehod iz premoga. Dvodnevne mednarodne poslovne konference se bo udeležilo več kot 200 udeležencev iz Evrope.

Na pobudo župana Petra Dermola so se predstavniki mest dogovorili, da se iniciativa podpisana na političnem dialogu v Karlovih Varih na Češkem nadaljuje ter da se mesta še naprej zavzemamo za nadaljevanje mehanizma Sklad za pravičen prehod ter skupnemu nastopu na naslednji platformi premogovnih regij v Bruslju.

Evropska komisija je prepoznala uspešno zgodbo razvoja mesta Velenje, ki je v zadnjih 40 letih od ekoloških protestov na Titovem trgu in sanacije okolja postalo eno najlepših, najbolj urejenih in gostoljubnih mest. Smo edino mesto v tranziciji v Evropi, ki je vključeno v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 in smo hkrati nosilec naziva evropski zeleni list. Na oba naziva smo zelo ponosni, še posebej, ker nam je to uspelo, čeprav smo rudarsko mesto.

Velenje je zaradi političnega dialoga obiskal tudi izvršni podpredsednik Evropske komisije za evropski zeleni dogovor Maroš Šefčovič. Pohvalil je aktivnosti lokalne skupnosti in povedal, da je na terenu videl, kako smo že renovirali in obnovili mesto ter, da imamo pred seboj še veliko odličnih projektov, ki bodo pripomogli k nadaljnji rasti. Potrdil je, da so takšne konference zelo pomembne, ker si župani izmenjajo dobre prakse in se učijo drug od drugega. Prav tako so ob iskanju novih rešitev župani tisti, ki najbolj poznajo svoje občane in njihove potrebe ter jih lahko predstavijo.

Povedal je še, da naslednje leto v Evropski komisiji sestavljajo nov proračun za naslednjih 7 let, v katerem bodo načrtovali sredstva tudi za premogovne regije. Pri tem pričakujejo podporo držav članic in pripravo proračuna od spodaj navzgor, da bodo lahko lokalne skupnosti oz. države povedale, kaj potrebujejo.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je predstavil ključne cilje, ki smo si jih v Mestni občini Velenje zastavili v procesu prestrukturiranja:

·       zagotoviti 5.000 primerljivih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo;

·       v naslednjih letih zgraditi 400 stanovanj;

·       preobraziti sistem daljinskega ogrevanja vključno z energetskimi sanacijami objektov (javnih in zasebnih);

·       prilagoditi družbene podsisteme (izobraževanje, zdravstvo, ipd.), novemu načinu življenja v naši lokalni skupnosti, ki jih bodo narekovale gospodarske spremembe.


Pri uresničevanju le-teh se soočamo z naslednjimi izzivi:

·       sprejeti moramo Zakon o zapiranju premogovnika Velenje in Zakon o prestrukturiranju SAŠA regije;

·       ohraniti želimo Sklad za pravičen prehod še v naslednji finančni perspektivi (zagotoviti dovolj dolgo časovno obdobje za uspešno izvedbo prestrukturiranja);

·       zagotoviti moramo dovolj finančnih sredstev (državnih, EU), saj lokalne skupnosti nimamo dovolj finančnih sredstev za sofinanciranje projektov;

·       v naslednji finančni perspektivi zagotoviti, da bo Sklad za pravičen prehod namenjen financiranju tudi drugim dejavnostim (področjem) znotraj vplivnih območij (izobraževanje, turizem, šport …);

·       vpeljati želimo dodatne finančne mehanizme na ravni EU in države Slovenije za podporo energetskih sanacij (javnih in zasebnih objektov);

·       vzpostaviti želimo zaupanje javnosti do procesa na način, da bo zagotovljena varnosti slehernega občana in zaposlenih odvisnih od premogovniške dejavnosti;

·       okrepiti moramo povezovanje in sodelovanje občin, vseh deležnikov znotraj regije;

·       zagotoviti želimo podporo s strani države in EU.


V sklopu prestrukturiranja rudarske regije gradimo nova mesta – gradimo novo Velenje. Ob tem moramo zagotoviti kakovost bivanja. V zadnjih desetih letih smo investirali preko 60 milijonov evrov, v naslednjih treh pa načrtujemo investicije v višini več kot 70 milijonov evrov. V lokalni skupnosti imamo v tem trenutku identificiranih razvojnih projektov za preko 200 milijonov evrov, identificiranih projektov gospodarstva pa je v regiji za preko ene milijarde evrov.

V Velenju v sklopu preobrazbe izvajamo številne aktivnosti, s katerimi bi radi spodbudili občanke in občane, da se aktivno vključijo v procese in se kasneje lažje prilagodijo spremembam, do katerih bo prišlo. Z njimi vodimo odprto komunikacijo. Večkrat na leto pripravljamo t. i. generacijske forume z različnimi ciljnimi skupinami, organiziramo mednarodno konferenco Pozdravljena prihodnost, ki je priložnost, da naslavljamo teme, ki so skupne premogovnim regijam v tranziciji, občani nas lahko s svojimi pobudami in pripombami, pohvalami kontaktirajo preko elektronskega naslova (info@velenje.si), na naši spletni strani pa imamo tudi poseben portal Sooblikujmo Velenje, kjer lahko kdorkoli anonimno odda svojo pobudo. 

Želimo si, da mladi v Velenju prepoznajo priložnost za kakovostno življenje in da bo Velenje čez 10 let gospodarsko napredno, še bolj moderno mesto, bivanje pa bo na še višjem nivoju.

Za uspešen proces prestrukturiranja pa nujno potrebujemo dovolj časa, podporo države in tudi Evropske Unije, zato je ta politični dialog za Velenje in Slovenijo resnično pomembna priložnost.


Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Delite ta članek: