Sodelovanje lokalnih skupnosti, zdravstvenih domov in pacientov ključno za zdravje občanov

Srečanje društev pacientov z župani petih slovenskih občin je Zveza organizacij pacientov Slovenije organizirala v Velenju. Za dobro zdravje občanov je treba uskladiti več dejavnosti in njihovih akterjev, zlasti skrb za zdravo prehrano, gibanje, druženje in dobro delovanje zdravstvenih domov. V sklopu okrogle mize so sodelovali župani Peter Dermol iz Velenja, Renata Kosec iz Domžal, Alenka Štrucl Dovgan iz Divače, Samo Turel iz Nove Gorice in Tomaž Režun iz Radeč, srečanja pa so se udeležili tudi predstavniki društev pacientov, člani Zveze organizacij pacientov Slovenije.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je na srečanju izpostavil, da je Velenje v letošnjem letu nosilec naziva Evropski zeleni list, kar je dokaz naših prizadevanj za zagotavljanje zdravega in kakovostnega okolja kljub aktivnemu premogovništvu in industriji. Med izzive, s katerimi se tudi v Velenju soočamo na področju zdravja, je župan izpostavil centralizacijo in kadrovske stiske. V lokalni skupnosti se zavedamo izjemnega pomena zdravja, zato podpiramo različna društva, preko katerih se naši občani vključujejo v različne programe socialne in zdravstvene varnosti. Vsa društva, ki delujejo v javnem interesu, imajo brezplačne prostore in ne plačujejo obratovalnih stroškov. Osnovne pogoje zagotavljamo tudi na drugih področjih, vključno z delom na prostovoljni osnovi.

Ves čas posodabljamo tudi potrebno infrastrukturo. Načrtujemo rekonstrukcijo in nadzidavo trakta A Zdravstvenega doma Velenje, s katero bomo pridobili dodatne prostore, nekatere pa posodobili in nadgradili. V prihodnosti želimo v kletnih prostorih Zdravstvenega doma Velenje urediti Satelitski urgentni center (SUC). Trenutno je v obstoječih prostorih dežurna ambulanta in drugi prostori. V pripravi je idejna zasnova projekta. Investicijo bomo izvedli v prihodnjih letih z lastnimi sredstvi in nepovratnimi sredstvi Ministrstva za zdravje.

Udeleženci srečanja so se strinjali, da za boljše zdravje ne more poskrbeti zgolj zdravnik, zanj si mora prizadevati tudi pacient sam. Da bi ta povezava boljše potekala, je treba paciente, pa tudi lokalno skupnost, vzpodbuditi k aktivaciji na področjih zdrave prehrane, gibanja in druženja, torej zdravega življenjskega sloga. Zdravstveni sistem si mora poleg kurativne in nujne oskrbe prizadevati za več poudarka na preventivi, zgodnji diagnostiki, pa tudi dopolnilnih storitvah, kot je paliativna oskrba, ter predvsem za boljšo integriranost oskrbe na vseh ravneh.

V zvezi župane vseh slovenskih občin pozivajo k tesnejšemu sodelovanju z društvi pacientov, zdravstvene domove in bolnišnice pa k oblikovanju sosvetov pacientov in uporabnikov v zdravstvenih domovih, vključitev predstavnikov pacientov v svete zavodov ter k sodelovanju ob svetovnem dnevu varnosti pacientov, ki je 17. septembra.

Mestni občini Velenje je Nacionalni inštitut za javno zdravje lani podelil častni naziv Občina zdravja za aktiven odnos lokalne skupnosti do zdravja svojih prebivalcev in razumevanje zdravja. Mestna občina Velenje pa je hkrati tudi del slovenske mreže Zdrava mesta – zdravje za vse. Prav tako se že od leta 2004 ponašamo z nazivom Občina po meri invalidov, tudi sicer na različne načine promoviramo zdravo preživljanje prostega časa (podpiramo društva, omogočamo najem prostorov, …).

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje  

Delite ta članek: