S sprejetim pravilnikom do subvencioniranja ukrepov za znižanje porabe toplote

S sprejetim pravilnikom do subvencioniranja ukrepov za znižanje porabe toplote

Svetnice in svetniki so sprejeli pravilnik, na podlagi katerega bomo predvidoma junija pripravili javni poziv za subvencioniranje različnih ukrepov za znižanje porabe toplote. Subvencije, ki lahko že v naslednji kurilni sezoni z manjšimi finančnimi vložki pomembno vplivajo na znižanje porabe toplote, bodo na voljo tako večstanovanjskim objektom kot enodružinskim hišam. V letošnjem proračunu imamo za ta namen predvidenih 200.000 evrov.

Svetniki so na seji soglasno sprejeli Predlog Pravilnika o subvencioniranju ukrepov zmanjšanja porabe toplotne energije za fizične osebe, ki so odjemalci distribucijskega sistema toplote ali zemeljskega plina v Mestni občini Velenje.

Občanom bomo subvencionirali različne ukrepe, ki lahko pomembno vplivajo na znižanje porabe toplote in nižje stroške ogrevanja. Med predvidenimi ukrepi so vgradnja termostatskih ventilov, hidravlično uravnoteženje, zamenjava toplotnih postaj, vgradnja sodobnih grelnih teles, izolacija zunanjih sten in streh, izolacija tal, prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka in energetska obnova stavb pod kulturnovarstveno zaščito.

Po izvedenem forumu na temo ogrevanja, ki smo ga pripravili v začetku meseca maja, smo pozvali predstavnike upravnikov in etažnih lastnikov, da nam posredujejo pripombe oz. predloge na predlagane ukrepe. Skupaj želimo definirati ukrepe, ki jih bomo opredelili v okviru načrtovanega javnega poziva v juniju, in pomembno vplivati na zmanjšanje stroškov družinskih proračunov za ogrevanje.

O objavi javnega poziva bomo še obveščali.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje  

Delite ta članek: