Kmalu zaključena gradnja prizidka Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje (CVIU)

Zaradi velikega pomanjkanja ustreznih prostorov za izvedbo izobraževanja in usposabljanja smo se odločili za izgradnjo prizidka k CVIU. V prvi fazi smo posodobili in uredili del obstoječega objekta, sedaj zaključujejo z gradbeno-obrtniškimi deli na novem prizidku, oprema je naročena in je že v izdelavi. S prizidkom bodo uporabniki pridobili kar nekaj za izobraževanje in delo nujnih prostorov v velikosti 640 m2, kar bo omogočalo boljše pogoje za izvajanje pouka in poučevanja športne vzgoje. Vrednost investicije brez opreme znaša 2.344.454 evrov (vrednost opreme za del starega objekta in za prizidek skupaj znaša 195.544,04 evra). Dela bodo zaključena do 23. avgusta.

Namen CVIU je vzgoja, izobraževanje in usposabljanje otrok z motnjo v duševnem razvoju. V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom je poudarek na izobraževanju, pridobivanju ter utrjevanju znanj in spretnosti, ki jih lahko učenci uporabijo v nižjem poklicnem izobraževanju. V posebnem programu pa je poudarek na usposabljanju za življenje.

Sočasno z vsemi programi poteka tudi vzgoja za življenje, ki posega na področje medosebnih odnosov. Ta znanja in spretnosti so ena temeljnih za zdravo sobivanje v skupnosti.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Delite ta članek: