Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega načrta Zlati grič

Od 1. julija do 1. avgusta 2024 bo v prostorih Mestne občine Velenje (Urad za urejanje prostora) javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Zlati grič. Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano javnost z vsebino predlaganega dopolnjenega osnutka in pridobiti pripombe, mnenja in dodatne predloge.

Javna obravnava bo v sredo, 31. julija 2024, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Dopolnjen osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Zlati grič je v času javne razgrnitve objavljen tudi na spletnih straneh Mestne občine Velenje www.velenje.si (za občane/javne objave in razpisi; pod zavihkom Javne razgrnitve prostorskih aktov).

Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko občani in zainteresirana javnost podajo na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na Urad za urejanje prostora Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Delite ta članek: