Hitra cesta nujna za razvoj gospodarstva

Svet Mestne občine Velenje se je seznanil s potekom gradnje severnega dela tretje razvojne osi, ki trenutno poteka v občini na dveh odsekih – Škalsko jezero in Konovo. Čimprejšnje dokončanje hitre ceste bo izboljšalo prometno povezavo med osrednjo Slovenijo in Koroško ter prispevalo k gospodarskemu razvoju Savinjsko-šaleške regije, ki je v fazi izstopa iz premoga in intenzivnega prestrukturiranja gospodarstva in podjetništva.

V Velenju tretjo razvojno os, kljub zavedanju, da gradnja močno bremeni lokalne ceste in okolje, vseskozi podpiramo in tvorno sodelujemo. Pričakujemo pa, da se z občani, ki živijo v neposredni bližini gradbišč, delovišč, obvozov, povečanega tovornega prometa, prahu in hrupa, odgovorni tudi na terenu pogovarjajo in poiščejo najboljše rešitve.   

Župan Peter Dermol je povedal, da si v lokalni skupnosti prizadevamo, da se zaradi gradnje hitre ceste razbremeni promet v središču mesta. Dovozne in transportne poti do gradbišč namreč potekajo v bližini šol, vrtcev, zdravstvenega doma in mestnega središča in jih moramo čim prej speljati drugače. V sodelovanju z državo urejamo vse potrebno za poglobitev podvoza pri Esotechu, s čimer bi omogočili dostop do gradbišč po Rudniški cesti. V septembru se bomo glede nujnega urejanja državnih cest v občini in glede skupnih strateških projektov na področju infrastrukture ponovno sestali s predstavniki ministrstva za infrastrukturo.

V sklopu predstavitve načrtovanja in gradnje severnega dela tretje razvojne osi za svetnice in svetnike, ki sta jo pripravila državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo mag. Andrej Rajh in direktor področja gradenj in investicij v družbi DARS Janez Kušnik, je bilo povedano, da odgovorni uspevajo ohranjati zastavljeno časovnico izgradnje, in sicer v letu 2028.

Odsek od Šentruperta do Velenja je dolg 14 km in se projektira od junija 2019. Gradnja je razdeljena na dve etapi, in sicer Šentrupert–Podgora in Podgora–Velenje. Od 198 hektarjev zemljišč so odkupili že 93 odstotkov parcel in 45 od 47 objektov, ki so predvideni za odstranitev. DARS je že začel pridobivati gradbeno dovoljenje za gradnjo na posamičnih delih bodoče hitre ceste med štajersko avtocesto in Velenjem, prav tako pa so stekli tudi prvi postopki za izbiro izvajalcev gradbenih del.

Zahteva za gradbeno dovoljenje za omenjeni odsek 1 je bila vložena aprila 2022. Pridobljena so vsa pozitivna mnenja razen ene občine. Prva faza razpisa za izvajalca del za odsek Šentrupert–Podgora je pravnomočna. Za odsek 2 od Podgore do Velenja pa je prva faza razpisa v postopku pregleda ponudb, druga faza pa sledi po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Na odseku Velenje jug–priključek Slovenj Gradec (dolžine 17,5 km) je gradnja razdeljena na osem sklopov, od katerih je sklop Gaberke že zaključen. Od 163 hektarjev zemljišč je odkupljenih 98 odstotkov potrebnih parcel za gradnjo tretje razvojne osi. V petek, 14. junija, je DARS pridobil gradbeno dovoljenje za viadukt Ravne 1 na sklopu del E (Velunja). S sodbo upravnega sodišča je medtem postalo pravnomočno dovoljenje za navezovalno cesto N1 Konovo v okviru sklopa H. DARS zdaj načrtuje prijavo gradbišča, dela pa naj bi se končala jeseni leta 2025. Dela potekajo tudi na dveh sklopih pri Velenju, in sicer na sklopu B – Škalsko jezero in sklopu H – Konovo, kjer naj bi se dela zaključila septembra 2025. Gradnja poteka tudi na sklopu F – Jenina pri Podgorju pri Slovenj Gradcu in bo zaključena v letošnjem letu. Zaradi težavnega terena ta odsek velja za enega zahtevnejših odsekov na omrežju avtocest in hitrih cest, saj bodo na njem trije predori, trije pokriti vkopi, 16 viaduktov, sedem mostov ter deset nadvozov in podvozov.

Do konca letošnjega leta naj bi pridobili manjkajoča gradbena dovoljenja za odsek hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem. Nadaljevanje gradnje pa je odvisno od pridobitve pravnomočnih gradbenih dovoljenj.

Predsednica Krajevne skupnosti Škale – Hrastovec Petra Bevc je izpostavila, da so krajani zaradi vseh dodatnih obremenitev izjemno potrpežljivi. Prosi pa, da so vozniki tovornjakov v času poletnih počitnic še bolj previdni pri vožnji skozi naselje in da se poskrbi za večjo varnost in urejenost na začasnih obvoznih cestah zaradi prahu, padajočega kamenja in nanosov peska zaradi vremenskih ujm.

Predsednik Krajevne skupnosti Konovo Zvone Lah je povedal, da si krajani tudi v prihodnje želijo še boljšega medsebojnega usklajevanja in obveščanja lokalnega prebivalstva.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Delite ta članek: