Do 14. maja zbiramo pobude za občinska priznanja

Komisija za priznanja, ki pobude za podelitev priznanj Mestne občine Velenje zbira do 14. maja, je za leto 2024 razpisala naslednja priznanja: ambasador Mestne občine Velenje, grb Mestne občine Velenje in plaketa Mestne občine Velenje. Pobude lahko pošljejo občani Mestne občine Velenje, združenja občanov, ki delujejo v Mestni občini Velenje, in pravne osebe s sedežem v Mestni občini Velenje. Obvestilo o zbiranju pobud za podelitev priznanj v letu 2024 je objavljeno na spletnih straneh Mestne občine Velenje www.velenje.si (Za občane/Javne objave in razpisi/Druge objave).

Pobuda za podelitev priznanja mora vsebovati naslov predlagatelja pobude in naslov kandidata za podelitev priznanja, naziv pričakovanega priznanja, utemeljitev in soglasje za obdelavo osebnih podatkov kandidata za podelitev priznanja. Pobude morajo biti oddane do vključno torka, 14. maja 2024, do 12. ure po pošti na naslov: Mestna občina Velenje, Komisija za priznanja, Titov trg 1, 3320 Velenje, v zaprti kuverti z oznako NE ODPIRAJ – POBUDA. Vsak pobudnik lahko poda samo en predlog za podelitev priznanj.

Komisija za priznanja si pridržuje pravico, da po objavljenem roku prispelih ali nepopolnih pobud ne bo obravnavala.

Dosedanje prejemnike občinskih priznanj si lahko ogledate na spletni strani Mestne občine Velenje (Občina, Občinska priznanja).

Delite ta članek: