VIDEO – Že desetletje nadpovprečno uspešnih operacij ščitnice v Splošni bolnišnici Celje

Letos mineva deset let od prve operacije ščitnice, ki so jo izvedli v Splošni bolnišnici
Celje. V celotnem desetletnem obdobju na ORL oddelku zasledujejo poglavitni cilj, da
se vse storitve opravijo na enem mestu in pacienta spremljajo v vseh fazah
zdravljenja. Na ta način bolnišnica nudi bolnikom visoko kakovostno zdravstveno
oskrbo ter zmanjšuje čakalne dober ter število obiskov v različnih ambulantah. Pri tem
pa so tudi statistično nadpovprečno uspešni.
Začetki operacij ščitnice v SB Celje segajo v leto 2014, ko se je v okviru Oddelka za
otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo vzpostavila ekipa pod vodstvom doc. dr.
Avgusta Župevca, dr. med, specialist otorinolaringologije iz ljubljanskega UKC. Ekipo, ki je
opravljala posege, sta sestavljala še predstojnik celjskega oddelka, mag. Božidar Kroflič,
dr. med., specialist otorinolaringologije, in dr. Matej Delakorda, dr. med., specialist
otorinolaringologije. Kasneje se je pridružil še Andrej Florjan, dr. med. specialist
otorinolaringologije, medtem ko je mentorstvo prevzel doc. dr. Tomaž Štupnik, dr. med,
specialist torakalne kirurgije iz UKC Ljubljana.
Danes v ambulanti za bolezni ščitnice SB Celje letno pregledajo približno 3700 pacientov, od
tega je približno 1400 prvih pregledov. Na operacijo ščitnice je letno napotenih okoli 30
pacientov, od tega približno 10 zaradi citološko dokazane maligne bolezni. Operativne
metode vključujejo klasično tehniko, harmonični skalpel ter metodo z bipolarno koagulacijo.
V obdobju od leta 2014 do 2023 se število operacij ščitnice v SB Celje na letni ravni
postopoma povečuje. Skupno je bilo v desetih letih operiranih 485 pacientov. Tako je bilo pri
posegih negibljivosti glasilke stopnja komplikacije v vseh letih 0,61 odstotka, kar je izjemen
podatek v svetovnem merilu, kjer se ta stopnja giblje od 0,7 pa vse do 7 odstotkov.
Predstojnik celjskega oddelka, mag. Kroflič, poudarja mnoge prednosti operacij ščitnice v SB
Celje: »V zadnjih desetletjih smo operacije na ščitnici namesto splošnih kirurgov začeli
izvajati otorinolaringologi, saj je pogosta komplikacija pri operaciji ščitnice ohromitev glasilke.
V Sloveniji smo trenutno edini otorinolaringologi, ki redno operiramo ščitnice. Prednost je
seveda ta, da smo doma na vratu, hkrati pa vsak pacient zahteva pregled glasilk pred in po
operaciji, da vidimo, ali je prišlo do poškodbe povratnega živca. Tako ima pacient, ki pride v
našo bolnišnico, eno nadstropje nižje tirologa, eno nadstropje višje pa otorinolaringologa, s
katerim se dogovori za operacijo in pregled glasilk.«


Število/delež izvedenih operacij ščitnice 2014-2023:


Število operacij
ščitnice 38 35 39 44 46 70 56 57 56 71


Število operacij v
spl. anesteziji 1.850 2.344 2.464 2.545 2.578 2.961 1.776 1.560 1.379 1.527


Delež operacij
ščitnice % 2,05 1,50 1,59 1,73 1,78 2,36 3,2 3,7 4,1 4,6

Desetletje operiranje ščitnic v SB Celje je pokazalo pozitivne rezultate, saj je omogočilo hitro
in kakovostno obravnavo pacientov z boleznimi ščitnice ter posledično zmanjšalo število
operativnih zapletov. Kakovostno delo se kaže tudi v dejstvu, da na pregled in posege
ščitnice v SB Celje napotujejo bolnike tudi iz drugih regij. Posledično se povečuje število
operacij, a hkrati tudi čakalna doba, saj ozko grlo žal postaja premajhno število operativnih
dni, ki so na voljo. Kljub temu cilj celotne ekipe ostaja potreba po nenehnem izboljševanju
procesov in sledenje najnovejšim smernicam za še boljšo oskrbo pacientov.
Lep pozdrav,

Lana Maksima Rumbak, dipl. kult
Tajništvo direktorja

Delite ta članek: