V Mlekarni Celeia z novim razpisom in kampanjo za dobrobit živali

Arja vas, 27. junij- Mlekarna Celeia, največja mlekarna v slovenski lasti, v skladu s svojo
zgodbo blagovne znamke Zelene Doline in njenim sloganom ‘Ker smo si blizu’, skozi svojo več
kot 80 letno tradicijo stremi k temeljnim vrednotam, ki jih povezujejo s tradicijo, naravo in z
ljudmi. Bližino ponazarjajo tudi s tistimi živalmi, na katere se v zgodbah prireje mleka
pogosto pozablja – s kravami. Te namreč vsakodnevno zagotavljajo belo zlato, ki ga v
mlekarni predelajo v prvovrstne mlečne izdelke Zelene Doline, zato v njihovih očeh te živali
nosijo poseben pomen. Ker se zavedajo, kako pomembno je, da imajo krave ugodne bivalne
pogoje, so pričeli z aktivnostmi s katerimi stremijo k izboljšanju in ozaveščanju njihove
dobrobiti.
Ozaveščanje o pomenu dobrobiti živali z novo marketinško kampanjo Paša za oči.
Svoje spoštovanje in željo po dobrobiti živali so v Mlekarni izrazili vsi zaposleni in sicer s
projektom Paša za oči. V okviru projekta so na prijetnem povezovalnem dogodku kravice iz
umetnega materiala s skupnimi močmi odeli v barve in vzorce in jim s tem vdahnili temeljne
vrednote ter sporočilnost.
»Vse kar v naši mlekarni razvijemo in damo na police, vse zgodbe, ki jih zapišemo in
komuniciramo do našega potrošnika, je rezultat nas zaposlenih, našega razmišljanja, našega
delovanja. In zaposleni smo prvi zagovorniki dejstva, da mora biti za naše kravice na
slovenskih kmetijah od koder prihaja naše mleko in iz katerega ustvarjamo najboljše izdelke,
najbolje poskrbljeno. Da se krave v svojem okolju pa naj bo to pašnik ali hlev dobro počutijo
in imajo lepo življenje. Ker pa so mnogokrat spregledane in ker si zaslužijo veliko mero
pozornosti, da bodo zares vidne in opažene, smo zaposleni vzeli čopiče in barve in jih ustvarili
takšne, da so prava paša za oči.
Vsaka od njih pa tudi s svojim izgledom komunicira eno izmed temeljih vrednot v katere
verjamemo in jim sledimo v Mlekarni Celeia. Tako imamo na našem travniku pred mlekarno
kravice, ki komunicirajo: življenje, tradicijo, ljubezen, naravo in povezanost. Zaenkrat jih
lahko še srečate pred  našo mlekarno, kaj kmalu pa že katero od njih spustimo tudi na kak
drug pašnik, da na ta način ozaveščamo in med vse ljudi širimo pomen skrbi za dobrobit
živali,« je aktivnost povzela vodja strateškega marketinga v Mlekarni Celeia Tjaša Kobal
Anžur, ki poudarja pomen pozornosti do življenja in narave ter ohranjanja pogojev, ki
prispevajo k dobrobiti vseh živih bitij.
FOTO: Povezava do YOUTUBE videa z dogodka:


https://www.youtube.com/watch?v=UE6oyrXH8D4&ab_channel=ZeleneDoline

Kampanjo Paša za oči bodo lahko sledilci na socialnih omrežjih Zelene Doline spremljali skozi
vso poletje, omenjene kravice pa bo mogoče srečati tudi na različnih lokacijah po Sloveniji,
saj bodo s svojo vidnostjo in sporočilnostjo prava ‘paša za oči’.

Za izboljšanje bivalnih pogojev živali v hlevu izdali razpis za nakup ventilatorjev.
V skladu z zavezo za dobrobit živali so se v Mlekarni Celeia odločili, da kmetijam, ki v svojih
hlevih nimajo urejenega ventilatorskega prezračevanja, le-to sofinancirajo in kravam s tem
omogočijo bolj kakovosten zrak ter boljše pogoje bivanja. »V Mlekarni Celeia je prizadevanje
za dobrobit živali del trajnostne strategije. S to zavezo želimo nadaljevati in vse naše rejce
spodbuditi k razmišljanju, kako čim boljše poskrbeti za živali, od katerih smo odvisni vsi v
verigi mlekarskega sektorja. Zavedamo se, da bomo z nakupom ventilatorjev najbolj
upravičenim kmetijam pomagali uresničevati naše skupne cilje, saj z boljšimi bivanjskimi
pogoji povečamo tudi prirejo mleka. Prizadevamo si, da bomo v letošnji akciji, v okviru
razpisa, z nakupom ventilatorjev pomagali cca. 10- 15 kmetijam,« razlaga direktor Mlekarne
Celeia Vinko But in poudarja, da so upravičenci do sredstev za nakup ventilatorjev rejci, ki
mleko preko Kmetijskih Zadrug prodajajo v Mlekarno Celeia in, ki ventilatorjev v svojih hlevih
še nimajo.

Mlekarna Celeia

Delite ta članek: