Posodobljene Tehnične zahteve za bolj učinkovito daljinsko ogrevanje v Velenju in Šoštanju

S posodobljenimi Tehničnimi zahtevami za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja, ki stopijo v veljavo danes, 1. 7. 2024, bomo v Komunalnem podjetju Velenje odjemalcem na območju MO Velenje Občine in Šoštanj omogočili prihranke toplotne energije in večjo učinkovitost sistema.

Sprememba (nižanje) temperaturnih režimov vključuje nižanje temperaturnih režimov vročevodnega in toplovodnega sistema v upravljanju distributerja toplote ter temperaturne režime internih toplotnih naprav odjemalcev. Z nižanjem temperaturnih režimov (v vrednostih od 10 do 200 Celzija) zasledujemo 3. fazo Akcijskega načrta preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, ki predvideva energetsko sanacijo stavb. Novi diagram (št. 7) v dokumentu tako energetsko obnovljenim večstanovanjskim objektom omogoča nižji temperaturni režim internih instalacij. To hkrati pomeni tudi manjše izgube in porabe toplote energije znotraj objekta.
Naš distribucijski sistem bi namreč že danes lahko deloval z nižjimi temperaturnimi režimi, vendar ga omejujejo zahteve odjemalcev ali proizvodnega vira. Ob postopnem prehodu na prenovljeno ogrevanje Šaleške doline bomo zaradi vključevanja novih OVE proizvodnih virov temperaturne režime še dodatno nižali.
Sprememba priključne ali obračunske moči prinaša poenotenje pogojev za vse vrste objektov oz. odjemalcev in osnovnih pogojev za spremembo. Odslej bo za spremembo moči zadostoval tudi že strokovni pregled dejanskega stanja objekta. Sprememba se izvede na podlagi vloge, potrebnih izvedenih del (vgradnje zahtevane opreme) in priložene dokumentacije, ki mora vsebovati izračun toplotnih izgub. Do spremembe bo mogoče priti hitreje in enostavneje, saj odpravljamo rok za oddajo vlog. Tako lahko vloge za spremembo oddate skozi vse leto, pri čemer sprememba stopi v veljavo 1. v mesecu po podpisu zapisnika in mora ostati v veljavi najmanj leto dni.
Jasno opredeljujemo tudi odgovornosti za ustrezno določitev priključne in obračunske moči (projektant) in odgovornost za pravilno delovanje in uporabo (odjemalec).
Nadzor obratovanja distribucijskega sistema in neupravičenega odjema prinaša sodobne postopke in tehnologije merjenja in prenosa podatkov o porabi toplote, pa tudi zaostritev pogojev v primeru prekoračitev pogodbenih obveznosti odjemalca (v primeru prekoračitve obračunske ali priključne moči).
Posodobljena Tehnična pravila med drugim vsebujejo še ukrepe ob neekonomičnem delovanju ITP ali TPP v upravljanju odjemalcev, spremembe proizvajalcev in tipov tehnološke opreme in vsebinske prilagoditve v skladu z veljavno zakonodajo.

Nižji stroški ogrevanja za uporabnike so tudi naša želja in eden naših osrednjih poslovnih ciljev, zato vlagamo vse napore, da ta cilj uresničujemo.

Dokument je dostopen na povezavi Posodobljene Tehnične zahteve za bolj učinkovito daljinsko ogrevanje v Velenju in Šoštanju (kp-velenje.si).


Vir: Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Delite ta članek: