Info dan – spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije SPIRIT

INFORMATIVNI DAN S PREDSTAVITVIJO JAVNEGA RAZPISA ZA
SPODBUJANJE INVESTICIJ ZA GOSPODARSKO PRESTRUKTURIRANJE V
ZASAVSKI IN SAVINJSKO-ŠALEŠKI REGIJI
V torek, 11. junija 2024 smo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo,
turizem in šport in Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje
investicij, podjetništva in internacionalizacije SPIRIT organizirali
informativni dan s predstavitvijo javnega razpisa za spodbujanje investicij
za gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij Zasavje in SAŠA v
okviru Sklada za pravični prehod.
V prvem delu so udeleženci v dvorani SAŠA inkubatorja in preko spletne
povezave prisluhnili predstavitvi namena, ciljev in razpisnih pogojev s strani
predstavnika agencije SPIRIT, drugi del pa je bil namenjen konkretnim
vprašanjem udeležencev, na katera so odgovarjali tako predstavniki ministrstva
kot tudi agencije SPIRIT. Po daljšem razpravnem delu vprašanj iz publike so
odgovorili še na vprašanja iz klepeta udeležencev preko oddaljene povezave.
Vprašanja so se nanašala na pojasnila v zvezi z dokazovanjem energetske in
snovne učinkovitosti, novo ustvarjenih delovnih mest, bančnih garancij,
izpostavljena pa je bila tudi časovna stiska prijaviteljev, ki bodo vloge oddajali že

prvega julija 2024 na prvem prijavnem roku.
Dogodka se je preko spleta in v živo udeležilo skupno kar 80 udeležencev,
množična udeležba in izčrpna vprašanja pa so pokazatelj interesa in angažmaja
lokalnih podjetij za sredstva iz Sklada za pravični prehod in izvajanje investicij v
lokalnem okolju.
Posnetek informativnega dne bo objavljen na spletni strani Razvojne agencije
Savinjsko-šaleške regije, potencialni prijavitelji pa se lahko z vprašanji obrnejo
neposredno na e-poštni naslov spp@spiritslovenija.si.
Aktivnosti Centra za pravični prehod SAŠA so v celoti financirane iz sredstev
tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.

Aktivnosti Centra za pravični prehod SAŠA so v celoti financirane iz sredstev tehnične
pomoči Sklada za pravični prehod.

Dodatne informacije:
 Janja Burkelc
 031 405 328
 cpp@ra-sasa.si

Delite ta članek: