Blok 6 ponovno sinhroniziran z omrežjem

Šoštanj, 23. maj 2024 – Po tem, ko smo blok 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) 27. aprila
2024 plansko zaustavili zaradi rednih vzdrževalnih del, po končanih delih pa je bil blok še
dobra dva tedna zaustavljen zaradi ugodne energetske situacije na trgu, smo ga včeraj, 22.
maja 2024, ponovno sinhronizirali z elektroenergetskim omrežjem Slovenije.
V času zaustavitve bloka 6 je bila proizvodnja električne energije za potrebe
elektroenergetskega omrežja in toplote za Šaleško dolino zagotovljena z obratovanjem ene
plinske enote.
TEŠ je letos, do vključno včeraj, proizvedel 1.078 GWh električne energije in 137 GWh
toplotne energije. Za to proizvodnjo smo porabili slabih 896.000 ton domačega in dobrih
14.000 ton tujega premoga, dobrih 20.000 ton biomase ter dobrih 6.121.000 Nm3 plina.

Služba za odnose z javnostmi TEŠ

Delite ta članek: