1.82K ogledovPolitika
0

V Mestni občini Velenje so ustanovljeni številni Odbori, Komisije, Sveti.. , ki bi se morali ukvarjati s temami lokalnega značaja za dobro krajanov. Zlasti bi se morali nemudoma sestati, ko pride do ekscesnega dejanja na katerem koli področju.
V konkretnem primeru enormnega povečanja cen ogrevanja bi se kot prvi moral nemudoma sestati Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki zastopa interese krajanov v razmerju do izvajalcev javnih storitev oziroma dobaviteljev javnih dobrin (komunala). Svoje stališče bi moral nasloviti na Župana in z njim seznaniti krajane. Sestati se bi moral tudi Odbor za javne gospodarske dejavnosti.
Nič od tega se ne dogaja. Zato se ne ve kakšen je odnos občine do enormnih zneskov na položnici. Župan sicer načrtuje, kot sam zagotavlja, razpravo o toplotnem dodatku za finančno šibkejše krajane. To je omejena in kratkoročna rešitev. Problem je kompleksnejši in ga je treba reševati dolgoročno.
Cena in kvaliteta javne dobrine (v tem primeru toplote) mora biti strateško opredeljeno in dolgoročno, da ne prihaja do šokov. Ko so spreminjali Akt o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje p.o. iz leta 91 v d.o.o. so odločanje popolnoma zaprli in izločili javnost. O obveznostih razvoja, dolgoročnega načrtovanja dostopnosti javne dobrine, strategij in strateških ciljih skoraj nič.
Komunalno podjetje je skozi leta postalo familiarno podjetje z jasnim političnim predznakom. Vpliv župana je ničen. S tem tudi občine. Komunalno podjetje je de fakto privatizirano, de iure pa ne. Dvoživka.
In kako komunalno podjetje spet narediti javno? O tem sem diskutiral v eni od prejšnjih diskusij.

0

@neznan18,… pa porabe so skočile v nebo,… pa priključne moči so nerealne,… pa izgube od š oštanja do Velenja prikazujejo kot potratonst Velenjčanov,.. ect ect,…

Ogledujete si 1 od 9 odgovorov, kliknite tukaj za ogled vseh odgovorov.
LinkedIn
Share