Velenje.com uporablja piskotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani ter piskotke zunanjih partnerjev, s katerimi belezimo statistiko obiska.
Vec o piskotkih najdes tukaj. S klikom na povezavo soglasas z uporabo piskotkov: Sprejmi
  Velenje.com
 Vzdevek  Geslo   Nov uporabnik | Geslo? 

S prijavo potrjujem, da sem seznanjen(a) s pravili GDPR 
  Velenje.com   Diskusije   Sport   Novice   Obvestila MO   Strokovnjak    Pogrebi   Online 637

Velenje.com : Obvestila MO Velenje : Obvestilo4. seja Sveta Mestne občine Velenje


15. maj 2019

Včeraj je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 4. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je po pooblastilu župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča vodil podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Uvodoma so svetnice in svetniki sprejeli zapisnik 3. seje Sveta Mestne občine Velenje in zapisnik nadaljevanja 3. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil Predlog Sklepa o imenovanju direktorja/direktorice JZ Muzej Velenje (imenovana Marija Ževart), Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (imenovan Blaž Dukarič), Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja/direktorice javnega zavoda Lekarna Velenje (imenovana mag. Sabina Grm), Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gorica Velenje (imenovani Biljana Škarja in Neca Dermol) in Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Občinske volilne komisije (odstopna izjava Andrej Vrbca).

Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2018 in iz preteklih let, Predlog Sklepa o potrditvi bistvenih sprememb in uvedb linij posebnega linijskega prevoza učencev na območju Mestne občine Velenje, Predlog Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje, Predlog Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje in Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje je svetnicam in svetnikom predstavil vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek.

V Predlogu Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2018 in iz preteklih let je opredeljeno, da Zakon o računovodstvu, ki se izrecno uporablja za posredne proračunske uporabnike, kamor spadajo tudi javni zavodi, v drugem odstavku 19. člena določa, da o uporabi presežka prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj zavoda. Prav tako je v tretjem odstavku 19. člena zakona o računovodstvu navedeno, da o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča ustanovitelj zavoda.

V Mestni občini Velenje deluje 20 javnih zavodov, s področja družbenih dejavnosti jih je 18. Dva delujeta na področju zdravstva, enajst na področju vzgoje in izobraževanja, štirje na področju kulture in mladine ter eden na področju športa. Ustanovljena pa sta še zavoda s področja turizma in energetike.

V letu 2018 je 15 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Velenje, poslovalo pozitivno; Vrtec Velenje, Zdravstveni dom Velenje, Knjižnica Velenje, Rdeča dvorana in KSSENA pa negativno.

S Predlogom Sklepa o potrditvi bistvenih sprememb in uvedb linij posebnega linijskega prevoza učencev na območju Mestne občine Velenje se je zaradi povečanega števila učencev v času trajanja koncesijske pogodbe (od leta 2012) spremenila potreba po relacijah za avtobusni prevoz učencev osnovnih šol v Mestni občini Velenje, in sicer sta dodani dve novi podrelaciji Bevče–Lipje–Zg. Šalek in Plešivec–Grabner–Avbreht–Graška Gora.

S Predlogom Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje se določajo javni interes v športu, mehanizmi za njegovo uresničevanje ter organi, ki so zanj pristojni na področju športa v Mestni občini Velenje v okviru letnega programa športa.

Odlok določa opredelitev javnega interesa v športu, izvajalce letnega programa športa in pravico do sofinanciranja. V vsebinskih določbah odlok natančno opredeljuje področja športa, vsebino letnega programa športa, sestavo komisije za izvedbo javnega razpisa, opredeljuje javni razpis in razpisno dokumentacijo, postopek izvedbe javnega razpisa, poziv za dopolnitev vloge, sklep o izbiri, pritožbeni postopek, objavo rezultatov javnega razpisa, vsebino pogodbe z izbranimi izvajalci, spremljanje izvajanja programa ter uporabo športnih objektov in površin.

V Predlogu Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje sta opredeljeni dve vrsti štipendij: štipendije za dijake in študente, ki se izobražujejo v učnih in študijskih programih za deficitarne poklice, in štipendije za študente, ki aktivno delujejo v Mestni občini Velenje. Mestna občina Velenje je v postopku dodeljevanja štipendij dijakom in študentom za deficitarne poklice sofinancer, v postopku za dodeljevanje štipendij študentom za aktivno delovanje v občini pa financer.

Delež sofinanciranja občine za štipendije deficitarnih poklicev bo znašal do 40 % celotne štipendije, vendar ne več kot 40 evrov mesečno za dijake in ne več kot 80 evrov mesečno za študente. Odlok opredeljuje tudi štipendiranje do 5 študentov letno, ki s svojim aktivnim delovanjem v občini dvigujejo kvaliteto življenja ter sodelujejo z Mladinskim svetom Velenje, javnimi zavodi, društvi ali zvezami društev. Prejšnja leta je štipendije dodeljevala občina, z novim odlokom in na podlagi javnega razpisa jih bo dodeljeval Mladinski center Velenje, občina pa jih bo financirala. Štipendije znašajo 90 evrov na mesec.

Doslej so imeli možnost pridobiti štipendijo tudi izrazito nadarjeni študenti na dodiplomskem ali podiplomskem študiju (specializacije, magisterij, doktorat). S tem odlokom se bo ta možnost ukinila, saj bo poudarek na štipendiranju dijakov in študentov, ki se izobražujejo za deficitarne poklice, ki izboljšujejo zaposljivost v lokalnem okolju.

Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje smo pripravili zaradi sprememb zakonodaje, sprememb v organizaciji izvajanja lekarniške dejavnosti – novi so obseg lekarniške dejavnosti, pogoji za ustanovitev javnega lekarniškega zavoda, obveznosti ustanovitelja, vsebina akta o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda, pristojnosti in naloge organov javnega lekarniškega zavoda, pogoji za imenovanje direktorja in strokovnega vodje ter člane sveta javnega lekarniškega zavoda. Javni zavod Lekarna Velenje je ustanovila Mestna občina Velenje, zato smo kot ustanovitelj morali uskladiti akte o ustanovitvi, organiziranost in delovanje Lekarne Velenje z določili novega Zakona o lekarniški dejavnosti.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 je predstavil podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Mag. Branka Gradišnik je predstavila Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 in Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019.

Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019, ki so ga svetnice in svetniki sprejeli, je potreben, da se lahko v primeru spremenjenih prostorskih potreb ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu lahko sklepajo pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. V praksi se namreč izkazuje potreba po takšni izjemi, saj je potrebno določena opravila za sklenitev pravnih poslov opraviti v kratkih rokih in vseh zahtevanih opravil.

V Predlogu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje, ki ga je predstavila vodja Urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak, se spremeni drugi odstavek 10. člena tako, da se glasi: »Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo za posamezno sejo, in sicer za predsednika krajevne skupnosti v višini 4 % županove plače in za člana sveta krajevne skupnosti v višini 1 % županove plače.«

Vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik je predstavil Predlog Pravilnika o oddajanju parkirnih mest v najem, Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2019 in Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2019.

S Pravilnikom o oddajanju parkirnih mest v najem se urejajo načini, pogoji in postopek za oddajo parkirnih mest v najem, pravila glede odločitve v postopku oddaje parkirnih mest v najem, najemno razmerje ter pravila za določitev najemnine. Pravilnik ureja pravila in postopek za sklenitev najemnih razmerij za parkirna mesta na območju, kjer je Mestna občina Velenje lastnica parkirnih mest. Na pravilnik je bil podan amandma svetniške skupine SDS, ki so ga svetnice in svetniki, tako kot predlog, sprejeli.

Vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja Sonja Glažer je predstavila Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje, ki je pripravljen skladno z Zakonom o občinskem redarstvu. V navedenem zakonu je določeno, da občinski organi najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti.

Svetnice in svetniki so predlog sklepa sprejeli.

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi z različnimi poročili, ki so objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje v gradivu za 4. sejo Sveta Mestne občine Velenje.


Več o vsebini posameznih aktov vas bomo še obveščali.


----
Vir: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje 
-+- Velenje.com -- Original since 2000 -+-
Pravila uporabe  |  GDPR na Velenje.com  |  Oglasevanje na Velenje.com  |  O nas  |  [email protected]