Velenje.com uporablja piskotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani ter piskotke zunanjih partnerjev, s katerimi belezimo statistiko obiska.
Vec o piskotkih najdes tukaj. S klikom na povezavo soglasas z uporabo piskotkov: Sprejmi
  Velenje.com
 Vzdevek  Geslo   Nov uporabnik | Geslo? 

S prijavo potrjujem, da sem seznanjen(a) s pravili GDPR 
  Velenje.com   Diskusije   Sport   Novice   Obvestila MO   Strokovnjak    Pogrebi   Online 314

Velenje.com : Obvestila MO Velenje : Obvestilo29. seja Sveta Mestne občine Velenje


19. jun 2018

Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 29. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Uvodoma so svetnice in svetniki sprejeli zapisnik 28. seje.

Predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Festival Velenje (imenovana Barbara Pokorny), Predlog Sklepa o imenovanju člana Statutarno-pravne komisije (imenovan Miroslav Pernovšek) in Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje (za predsednico Milena Bukvič Dežman, za namestnika predsednice mag. Gašper Škarja, za članico Viljemina Dremel, za namestnika članice Dejan Valenčak, za člana Andrej Vrbec, za namestnico člana Slavka Ocepek, za članico Jelka Sever-Časl, za namestnika članice Denis Štemberger) je predstavila članica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Breda Kolar.

Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve Amra Kadrić je predstavila Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2017.
Premoženje Mestne občine Velenje na dan 31. december 2017 znaša 239.428.903 evrov in je za 1.225.670 evrov večje, kot v letu 2016 (238.203.233 evrov). Premoženje Mestne občine Velenje se vsako leto povečuje.
Predlog so svetnice in svetniki sprejeli.

Predsednica občinske volilne komisije Milena Bukvič Dežman je predstavila Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica, Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj in Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec.
V času po zadnjih lokalnih volitvah je na območju krajevne skupnosti Gorica prišlo do spremembe sedeža krajevne skupnosti (in s tem sedeža dveh volišč) in do vselitve večjega števila stanovalcev v novozgrajene bloke ob Goriški cesti (h. š. 46, 46a, 46b, 46c, 46d, 52, 52a in 52b). Tako Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje kot tudi občinska uprava sta Svet Krajevne skupnosti Gorica pozvali k oblikovanju predloga glede umestitve novo priseljenih volilnih upravičencev v ustrezno volilno enoto oziroma več njih ob upoštevanju načela, da se na približno enako število volilnih upravičencev voli en član predstavniškega telesa in se tako dosega enakost volilne pravice. Svet Krajevne skupnosti Gorica je po proučitvi pozivov podal pobudo, da se volilni upravičenci na naslovih Goriška cesta 46, 46a, 46b, 46c in 46d uvrstijo v 2. volilno enoto, medtem ko se volilni upravičenci na naslovih Goriška cesta 52, 52a in 52b uvrstijo v 3. volilno enoto. Nekatere novonastale hišne številke (individualni stanovanjski objekti) so vključene v območja posameznih volilnih enot, v katere sicer spadajo glede na lokacijo. Vse te spremembe so vključene v Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica.

V Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec so vključene spremembe Sveta Krajevne skupnosti Plešivec, ki je na podlagi poziva podal pobudo, da se hišne številke Plešivec 66, 67, 67a in 67b iz 4. volilne enote prestavijo v 2. volilno enoto, saj krajani, ki živijo na navedenih hišnih številkah živijo v zaselku Pusta Gora. Doslej so bili uvrščeni v 4. volilno enoto, ki predstavlja Graško Goro, kamor pa navedeni teritorialno ne spadajo. Na območju krajevne skupnosti Plešivec je v času od zadnjih lokalnih volitev nastala oziroma bila vseljena tudi hiša na naslovu Plešivec 39d, ki jo je bilo treba vključiti v 1. volilno enoto, kamor sicer teritorialno spada.

Poleg splošnega poziva občinske uprave vsem krajevnim skupnostim glede morebitnih sprememb sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov svetov je Svet Krajevne skupnosti Podkraj prejel tudi poziv Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje, da uskladi število članov, ki se volijo v 2. volilni enoti z določbami 21. člena ZLV. Število članov, ki se volijo v 2. volilni enoti (4), je namreč preveliko in je s tem kršeno določilo, da je v eni volilni enoti možno voliti največ tri člane sveta. Ob pregledu Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 10/10 in 21/14) je bilo tudi ugotovljeno da je od zadnjih lokalnih volitev pa do danes nastalo kar nekaj novih hišnih številk (Podkraj pri Velenju 49b, 67o, 68a, 68n, 68o, 77b in 77c na območju 1. volilne enote ter Podkraj pri Velenju 3c in 7i na območju 2. volilne enote), ki jih je potrebno umestiti v ustrezno volilno enoto. Vse te spremembe so vključene Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj.
Predloge sklepov so svetnice in svetniki sprejeli.

Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2018 je svetnicam in svetnikom predstavila predsednica Komisije za priznanja mag. Dragica Povh.
Grb Mestne občine Velenje prejmejo: Čebelarsko društvo Mlinšek Velenje, Skupina Veplas, d. d., in Nogometni klub Rudar Velenje. Plaketo Mestne občine Velenje prejmejo: Mladi raziskovalci Šaleške doline, Čebelarska družina Vinska Gora in Lojzka Stropnik.
Predlog so svetnice in svetniki sprejeli.

Vodja Urada za gospodarske javne službe Anton Brodnik je predstavil Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2018,
Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 964 Velenje in Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje.

S sprejetim Predlogom Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2018 namerava zavod najeti kredit za zalaganje sredstev za izvajanje aktivnosti dveh novih projektov BB-clean in DeCarb, in sicer v višini 100 tisoč evrov z rokom vračila 3 leta.
Sredstva za zalaganje projektov bi najeli predvsem iz razloga, ker bomo aktivnosti tekoče izvajali, porabljena sredstva pa bomo dobili povrnjena šele po oddanih in pregledanih vmesnih poročilih o izvedenih aktivnostih na omenjenih projektih. Postopek pridobivanja sredstev v okviru projektov je precej dolgotrajen in dinamika izplačil je lahko zelo nepredvidljiva. Aktivnosti na projektih BB-clean in DeCarb bomo začeli izvajati meseca junija tekočega leta.
Predlog so svetnice in svetniki sprejeli.

V Odloku o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje imamo za motorna kolesa namenjeno letno parkirno karto, ki velja samo v garažni hiši Gorica in velja do konca koledarskega leta. V praksi se je pokazalo, da je takšna ureditev za lastnike motornih koles neugodna. Ker so motorna kolesa pozimi praviloma neregistrirana, jih imajo lastniki do pomladi parkirana v pokritem prostoru. Težava je v tem, da je treba za parkiranje v garažni hiši preko cele zime kupiti dve letni karti, ker veljajo le do konca koledarskega leta. S spremembo odloka uvajamo polletno parkirno karto za motorna kolesa, ki bo veljala šest mesecev od dneva nakupa. Na željo uporabnikov pa hkrati dodajamo še mesečno parkirno karto, ki bo, tako kot za avtomobile, veljala za koledarski mesec, ne glede na dan nakupa.
Predlog so svetnice in svetniki sprejeli.

Predlog Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki je predstavila Mirjam Britovšek, sodelavka iz Urada za komunalne dejavnosti.
Predlog so svetnice in svetniki sprejeli.

Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje je predstavil direktor občinske uprave mag. Iztok Mori. Pravna podlaga za sprejem sprememb Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje je sprememba 50.c člena Zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da se besedi »pravobranilstvo« in »pravobranilec« v različnih sklonih nadomestita z besedama »odvetništvo« in »odvetnik« v ustreznem sklonu.
Predlog so svetnice in svetniki sprejeli.

Vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek je predstavila Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2019, Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Vinska Gora«, Predlog Odloka o štipendiranju v Mestni občini Velenje in po skrajšanem postopku Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje, Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje,
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda CVIU-Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje in
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje.
Predloge so svetnice in svetniki sprejeli.

Vodja Urada z urejanje prostora mag. Branka Gradišnik je prestavila Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Velenje, Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod, Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuše – varianta II, Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju, Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljanja in Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju.
Predlog so svetnice in svetniki sprejeli.

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi s poročili javnih zavodov, ki so objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje v gradivu za 29. sejo Sveta Mestne občine Velenje.


----
Vir: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje 
-+- Velenje.com -- Original since 2000 -+-
Pravila uporabe  |  GDPR na Velenje.com  |  Oglasevanje na Velenje.com  |  O nas  |  [email protected]