Velenje.com uporablja piskotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani ter piskotke zunanjih partnerjev, s katerimi belezimo statistiko obiska.
Vec o piskotkih najdes tukaj. S klikom na povezavo soglasas z uporabo piskotkov: Sprejmi
  Velenje.com
 Vzdevek  Geslo   Nov uporabnik | Geslo? 

S prijavo potrjujem, da sem seznanjen(a) s pravili GDPR 
  Velenje.com   Diskusije   Sport   Novice   Obvestila MO   Strokovnjak    Pogrebi   Online 288

Velenje.com : Obvestila MO Velenje : Obvestilo23. seja Sveta Mestne občine Velenje


26. sep 2017

Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 23. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Uvodoma so svetnice in svetniki sprejeli zapisnik 22. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Lekarna Velenje. Svetnice in svetniki so predlog sklepa, po katerem se v svet imenuje Majda Gaberšek, sprejeli.

Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, Predlog Sklepa o prodaji zbirke slik slikarja Lojzeta Perka in Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje je predstavil vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek.

V Predlogu Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje je zapisano, da je Vrtec Velenje na podlagi izračuna ekonomske cene predlagal določitve cene po posameznih programih z veljavnostjo od 1. 10. 2017 dalje, in sicer povišanje cen programov za 1,51 % zaradi odprave plačnih anomalij. Stroški dela so se v primerjavi z realizacijo leta 2016 oz. od zadnje spremembe ekonomske cene novembra 2015 povečali za 2,38 % v oddelku I. starostnega obdobja, 2,31 % v oddelku 3–4 let oz. kombiniranem oddelku, 2,49 % v oddelku II. starostnega obdobja, za 2,23 % pa v razvojnem oddelku.
Svetnice in svetniki so predlog sklepa sprejeli.

Mestna občina Velenje je lastnica zbirke 21 slik slikarja Lojzeta Perka, s katero upravlja Festival Velenje. Umetniška dela so prepoznavno vezana na okolje Cerknice, kjer je slikar preživel zadnja najbolj ustvarjalna leta. Za odkup del je zainteresirana Občina Cerknica, saj pripravlja posebno stalno postavitev Perkovih del. V Predlogu Sklepa o prodaji zbirke slik slikarja Lojzeta Perka je zapisano, da Perkova dela snovno-motivno niso vezana na območje Mestne občine Velenje, zato predlagamo, da se zbirka proda. Sredstva od nakupa se namenijo za nakup ali izdelavo spomenikov, ki so vezani na Mestno občino Velenje.
Svetnice in svetniki so predlog sklepa sprejeli.

V Osnutku Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje je predlagano, da se spremeni sestava članov sveta zavoda (zaradi vzpostavitve članskega razmerja, ki omogoča vzpostavitev prevladujočega vpliva predstavnikov ustanovitelja na najpomembnejše strateške odločitve zavoda), način izvolitve predsednika sveta zavoda (predsednika sveta zavoda izvolijo člani izmed vseh članov, ne samo izmed predstavnikov delavcev) in črtanje 15. člena, ker občini zunaj sedeža (Šoštanj in Šmartno ob Paki) nista ustanoviteljici zavoda ter lahko svoje interese uresničujeta preko imenovanih predstavnikov v svetu zavoda.
Svetnice in svetniki so osnutek odloka sprejeli.

Danijel Petric iz Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje je predstavil Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017, Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu Šalek, del območja urejanja S4/8 v Velenju, Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska Gora (PUP 01) in Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Stara vas zahod (Tehnološki park Velenje).

S Predlogom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017 se spremeni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017. Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za leto 2017 načrtuje v orientacijski vrednosti 3.728.144,77 evra. Sredstva, namenjena za nakup nepremičnega premoženja, se za leto 2017 načrtujejo v višini 908.285 evrov.
Svetnice in svetniki so predlog sklepa sprejeli.

Pobudo za spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu Šalek, del območja urejanja S4/8 v Velenju je podala Krajevna skupnost Šalek.
Predlagane spremembe in dopolnitve odloka so obširne predvsem zaradi izenačitve pogojev oz. opisov dopustnih posegov, predvsem pa zaradi smernic oz. zahtev nosilcev urejanja prostora. Novo je načrtovanje štirih stanovanjskih hiš na mestu, kjer je stalo gospodarsko poslopje. Čez reko Pako je načrtovan most za motorni promet s pešpotjo na mestu poprej predvidenega mostu, namenjenega le pešcem.
Večji poseg predstavlja možnost ureditve parkirišča na zemljišču s parcelnima št. 2431/6 – del in 2431/7 – del, k. o. Velenje. Zasnova parkirišča omogoča gradnjo v skladu s potrebami lastnikov oz. v povezavi z širitvijo dejavnosti v objektu in gostom gostinskega lokala Velun ter dolgoročno željo novogradnje (stanovanjskega objekta). Prav tako spremembe in dopolnitve odloka dajejo možnost, da se večji del parkirišča nameni obiskovalcem starega Šaleka, gradu, cerkve, turističnim in gasilskim prireditvam oz. v širšo javno korist.
Ostale spremembe in dopolnitve odloka omogočajo posamezne novogradnje po porušitvi dotrajanih objektov, spremembe namembnosti, dozidave, posege v strešne konstrukcije, postavljanje nadstrešnic, novogradnje in posodobitve infrastrukturnih objektov in naprav ter nekaj legalizacij.
Svetnice in svetniki so osnutek odloka sprejeli.

Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska Gora (PUP 01) je podal Urad za urejanje prostora Mestne občine Velenje zaradi povečanega števila zahtev občanov za priključevanje nezahtevnih objektov na objekte in omrežja gospodarske javne infrastrukture. V obstoječem odloku priključevanje ni dovoljeno. S spremembami in dopolnitvami odloka se na novo omogoča samostojno priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo za nezahtevne objekte – stavbe, ki so bile zgrajene pred 31. 12. 1967 in so na predpisan način evidentirane v zemljiškem katastru, pod pogoji upravljavcev posamezne gospodarske javne infrastrukture. Predvidene spremembe in dopolnitve odloka ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju. Predlagana je tudi delna sprememba in dopolnitev 19. člena odloka zaradi upoštevanja smernic Komunalnega podjetja Velenje.
Osnutek odloka so svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog odloka in ga sprejeli.

Območje, na katerem je sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas zahod (Tehnološki park Velenje), ni imelo urejene komunalne infrastrukture. Mestna občina Velenje je v letu 2017 pričela z gradnjo dela komunalne opreme na območju predmetnega prostorskega akta in s tem omogočila priključevanje objektov na komunalno infrastrukturo, za kar pa mora biti odmerjen komunalni prispevek.
Višina komunalnega prispevka objektov na območju Stare vasi zahod (Tehnološki park) znaša 30 % višine komunalnega prispevka primerljivih objektov v poslovnih conah splošnega odloka o odmeri komunalnega prispevka za območje Mestne občine Velenje. Pozitivne finančne posledice gre pričakovati z razvojem območja in novimi delovnimi mesti. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Stara vas zahod (Tehnološki park Velenje) so svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog odloka in ga sprejeli.

Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 957 Škale je predstavil vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik. Mestna občina Velenje skrbi za vpis grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah, vendar je v večini primerov za to zadostovala že odločba (za ceste kategorizirane od leta 1998 dalje). Tokratni predlog vpisa se nanaša na vpis javnih cest oz. poti za odcep Kovač ter naselji Hrastovec 1 in Hrastovec 2. Ceste so bile zgrajene leta 2014 v sklopu ureditve komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec, kot javne pa so bile kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 11/2016).

Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve Amra Kadrič je svetnicam in svetnikom predstavila Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017.
Svetnice in svetniki so predlog sklepa sprejeli.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 2017 je predstavil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič. Več o vsebini odloka vas bomo še obveščali.

Končni poročili o nadzoru Zaključnega računa proračuna MO Velenje za leto 2016 in o nadzoru Mestne četrti Levi breg vzhod za leto 2016 je predstavil predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Velenje Anton Žove.


----
Vir: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje 
-+- Velenje.com -- Original since 2000 -+-
Pravila uporabe  |  GDPR na Velenje.com  |  Oglasevanje na Velenje.com  |  O nas  |  info@velenje.com